Kontakty i władza rodzicielska.

Kancelaria reprezentuje klientów w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej i kontaktów z małoletnimi dziećmi. Prowadząc tego rodzaju sprawy w których należy kierować się dobrem małoletnich dzieci kancelaria dokłada starań aby sprawy najmniej obciążały psychikę dzieci stron i przebiegały sprawnie.

Pomoc prawna w zakresie spraw o kontakty bądź władzę rodzicielską polega na wnikliwym zapoznaniu się ze stanem faktycznym, zapewnieniu Klientowi wyczerpujących informacji o obowiązującym stanie prawnym, a następnie w oparciu o analizę stanu faktycznego przygotowanie i sprawne poprowadzenie postępowania sądowego. Kancelaria świadczy również pomoc prawną już po uprawomocnieniu się orzeczeń z zakresu władzy rodzicielskiej bądź kontaktów (egzekucja kontaktów).

Potrzebujesz pomocy w sprawie o władzę rodzicielską bądź kontakty skontaktuj się z Kancelarią która posiada swoje oddziały również w Przeworsku i w Lubaczowie.

 

Administrator Amkomp Tczew