Rozdzielność majątkowa

Zarówno rozwód jak i separacja pociągają za sobą ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej z datą uprawomocnienia się wyroku w przedmiocie rozwodu bądź separacji. Zdarzają się jednak sytuacje w których zachodzi konieczność ustanowienia między małżonkami rozdzielności majątkowej. Czasami w celu ochrony interesów jednego z małżonków konieczne jest ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną albowiem od czasu ustanowienia rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami wszystkie przedmioty nabyte przez jednego z małżonków należą do jego majątku osobistego.

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w sprawach o ustanowienie rozdzielności majątkowej.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w sprawach o ustanowienie rozdzielności majątkowej bądź chcesz uzyskać bardziej szczegółowe informacje zapraszamy do kontaktu z Kancelarią która posiada swoje oddziały w Przeworsku i w Lubaczowie.

 

Administrator Amkomp Tczew