Sprawy spadkowe

Śmierć osoby bliskiej jest ciężkim przeżyciem dla każdego człowieka. Jednak po śmierci osoby bliskiej pozostają nieuregulowane sprawy spadkowe. Wszyscy spadkobiercy stają się nie tylko współwłaścicielami majątku spadkowego ale również odpowiadają za długi spadkowe. Z uwagi na możliwość istnienia długów spadkowych Kancelaria pomaga w procedurze odrzucenia spadku czy też w sprawach o wyrażenie zgody przez Sąd Rodzinny na odrzucenie spadku w imieniu małoletnich dzieci.

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw począwszy od postępowania o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy jak również na podstawie testamentu którego ważność może być przedmiotem badania podczas postępowania.

Oferując kompleksową obsługę klientów prowadzimy postępowania o dział spadku.

Podejmując się reprezentacji w sprawach o dział spadku w pierwszej kolejności dążmy do uzyskania kompromisu co do podziału majątku spadkowego (negocjacje w imieniu Klienta) co znacznie skraca czas trwania postępowania jak również pozwala zaoszczędzić znaczne środki finansowe. W przypadku braku zgody spadkobierców co do zgodnego działu spadku nasze działanie zmierza do przygotowania wniosku o dział spadku, a następnie reprezentacji przed Sądem.

Kancelaria świadczy również pomoc prawną w sprawach o zachowek .

 

Administrator Amkomp Tczew