Windykacja należności

Niestety ale częstym zjawiskiem jest brak terminowej zapłaty za towary czy też usługi. Problem nieterminowej zapłaty może dotknąć każdego, a jej skutki mogą być bardzo dotkliwe.

Niezmiernie istotne jest możliwie jak najszybsze podjęcie działań w celu odzyskania należności. Dlatego też zapewniamy szybkie działanie w zakresie powierzonych nam spraw.

Kancelaria świadczy pomoc w zakresie dochodzenia należności począwszy od kierowania wezwań do zapłaty poprzez postępowanie sądowe, a skończywszy na postępowaniu egzekucyjnym.

Kancelaria posiada również swoje oddziały w Przeworsku i w  Lubaczowie.

 

Administrator Amkomp Tczew