Rozwody

Sąd orzeka rozwód małżeństwa jeżeli pomiędzy stronami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia tj. na płaszczyźnie fizycznej, gospodarczej i emocjonalnej. Orzekając rozwód małżeństwa Sąd orzeka o tym które z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia. Na zgodny wniosek stron Sąd zaniecha ustalania winy w rozkładzie pożycia. Zdając sobie sprawę, że rozwód jest jednym z najbardziej stresujących wydarzeń w życiu każdego człowieka do każdej sprawy podchodzimy w sposób indywidualny. W pierwszej kolejności zbieramy dokładny wywiad od klienta i analizujemy stan faktyczny. Na tej podstawie ustalamy wraz z Klientem wnioski procesowe i dowodowe. Następnie sporządzany jest pozew o rozwód (bądź odpowiedź na pozew w przypadku reprezentacji strony pozwanej ) i złożenie pozwu w sądzie.

Kancelaria zajmuje się sprawami o rozwód na każdym ich etapie.

Nie należy zapominać, że w przypadku spraw o rozwód Sąd orzeka również o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, miejscu ich pobytu, kontaktach i alimentach. Celem naszej Kancelarii w sprawach o rozwód jest również dążenie (w miarę możliwości) do zapewnienia porozumienia pomiędzy małżonkami co pozwala skrócić czas trwania sprawy. Często też porozumienie chociażby w zakresie władzy rodzicielskiej czy kontaktów pozwala zaoszczędzić małoletnim dzieciom stron stresu związanego z ich uczestnictwem w badaniach przeprowadzanych przez Opiniodawczy Zespół Specjalistów Sądowych . Jeżeli potrzebujesz pomocy w sprawie o rozwód skontaktuj się z Kancelarią która posiada swoje oddziały w Przeworsku i w Lubaczowie.

Separacja

Separacja w przeciwieństwie do rozwodu nie rozwiązuje małżeństwa. Małżonkowie nie mogą wstąpić w nowy związek małżeński. Po orzeczeniu separacji przestaje obowiązywać wspólność majątkowa pomiędzy małżonkami.

 

Administrator Amkomp Tczew