Podział majątku wspólnego

Po ustaniu ustawowej wspólności majątkowej na skutek rozwodu, separacji, orzeczenia Sądu bądź na skutek umowy o ustanowieniu rozdzielności majątkowej często zachodzi konieczność podziału majątku.

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw o podział majątku wspólnego. W sprawach o podział majątku wspólnego skupiamy się na wnikliwej analizie składników majątku wspólnego. Analizujemy jakie nakłady poczyniono z majątków osobistych małżonków na majątek wspólny stron oraz czynimy ustalenia co do innych roszczeń związanych z majątkiem wspólnym. Udzielamy pomocy przy kompletowaniu dokumentów potrzebnych do prowadzenia sprawy.

Następnym krokiem po analizie wartości poszczególnych składników majątku oraz ustaleniu z Klientem sposobu podziału majątku wspólnego jest wystąpienie do strony przeciwnej z propozycją zgodnego podziału majątku chyba, że Klient nie wyraża na to zgody bądź z propozycją zgodnego podziału majątku już wystąpił .

Następnie sporządzany jest wniosek o podział majątku wspólnego i prowadzenie sprawy z możliwie jak najmniejszym obciążeniem Klienta. Jeżeli chcesz uzyskać dodatkowe informację bądź zlecić prowadzenie sprawy o podział majątku wspólnego zapraszamy do kontaktu z Kancelarią która posiada swoje oddziały w Przeworsku i w Lubaczowie.

 

 

 

 

 

 

Administrator Amkomp Tczew